Termék megfelelőség

Gyártók, importőrök és viszonteladók megfelelősége valamennyi vonatkozó szabályozásnak és jogszabálynak

1. a szükséges regisztrációkkal és adatszolgáltatásokkal;

2. a termék tulajdonságainak biztosításával;

3. a hulladéktermékek visszavétele és újra hasznosítása segítségével.

Az Ön terméke megfelel a jogszabályi előírásoknak?


Környezetvédelmi Termékdíj

Nemzeti szabályozás, nincs egységes jogi szabályozás az EU területén belül.

Alap jogszabályok:

  • 2011. évi LXXXV. Tv. a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.)
  • 343/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Célja a környezetszennyezés megelőzése, illetve csökkentése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzése.

A termékek előállítása, forgalmazása, felhasználása során okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi források teremtése.

Az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítésének elősegítése.


WEEE – „Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény”

A 2012/19/EU európai WEEE-irányelv (WEEE) szabályozza az elektromos és elektronikus berendezések forgalomba hozatalát, visszavételét és újrahasznosítását. Magyarországon a 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről című jogszabályban ültette át az EK irányelvet a magyar jogrendszerbe.


BATTERY – Az „akkumulátor-törvény”

A 2006/66/EK európai irányelv (BATT) szabályozza az elemek és akkumulátorok forgalomba hozatalát, visszavételét és újrafeldolgozását. Magyarország a 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről című jogszabályban ültette át az EK irányelvet a magyar jogrendszerbe.


PACK – A „csomagolási törvény”

Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról a 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól, ill., a 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről című jogszabályokban került átültetésre.

Megfelelőségi megoldások az Ön vállalkozása számára Magyarországon és az EU-ban

Valamennyi tagállam esetében változó szabályok, értelmezések és eljárások érvényesülnek. Az Európai Termékmegfelelőség kivitelezése egy összetett kirakós játék megoldásához hasonlítható.

Bízza ránk magát, hogy Ön az üzleti tevékenységére koncentrálhasson!